Máte dotaz? Volejte
8:00 – 18:00
Můžeme poradit?
Napište nám

Začlenění ERP do celkové podnikové strategie

ERP je podnikový informační systém, který integruje oblasti v podniku související s výrobní činností, zpravidla jde o zásobování, prodej, fakturaci, distribuci, účetnictví atp.

K čemu by měly ERP systémy především sloužit?

Tyto systémy jsou informační páteří každého podniku s dosahem do všech oblastí činností podnikání a integrují veškeré byznys procesy a podprocesy do jediného systému, a umožňují tak organizacím efektivněji dosahovat jejich cílů. Zvýšená efektivita pak ovlivňuje celou řadu oblastí. Typicky vede ke snížení administrativy, eliminaci duplicitního zadávání dat a jiných údajů, zeštíhlení výrobního procesu, zefektivnění skladového hospodářství, anebo nepřímo také ke zvýšené spokojenosti zákazníků. Dnešní systémy jsou nejenom schopny přizpůsobit se zavedeným procesům ve společnostech, ale přicházejí již s navrženými ověřenými procesy pro konkrétní segmenty, tzv. „best practices“.

Jaké jsou aktuální trendy v oblasti informačních systémů typu ERP?

Zákazníci dnes očekávají od poskytovatelů větší odpovědnost za celý projekt implementace a prokázaní návratnosti investice se stává standardním kritériem již v průběhu výběrových řízení. Co se týče využití nových technologií, tak se výrazně promítají nároky uživatelů na mobilní přístup do systému. Toto si uvědomujeme i v Epicoru, a tak jsme přišli s konceptem Epicor Everywhere, který umožňuje podporu jakéhokoliv operačního systému a přístup do systému prostřednictvím desktopových aplikací typu Microsoft Office a webových prohlížečů z témeř jakéhokoliv zařízení podporujícího internetový prohlížeč. Uživatelé tak získávají přístup do svého ERP prakticky odkudkoliv, kde je připojení na internet.

Jaký je hlavní problém českých firem při výběru a implementaci systému?

Častým důvodem selhání projektu bývá to, že společnost podcení fázi plánovaní a začlenění informačního systému do celkové podnikové strategie. Plán by měl obsahovat měřitelné a dosažitelné cíle s jasnými kroky, jak jich dosáhnout. Taky je potřebna si uvědomit, že se systémem budou pracovat především běžní uživatelé a vzít do úvahy jejich potřeby a ujistit se, že chápou přínosy řešení a celý projekt podporují.

Jak byste zhodnotili úroveň systémů ERP u nás?

Český trh je relativně malý, ale velmi vyspělý. Bohužel i dnes existuje řada společností, které nevyužívají ucelený ERP systém a stále se potýkají s problémy, které jim přináší řada samostatných systémů a modulů, které nelze propojit. Trh je dnes vysoce saturovaný a klienti jsou si vědomi, že mohou a měli by požadovat vysokou kvalitu dodávek i poskytovaných služeb. Od dodavatele informačních systémů neočekávají jen prostou implementaci systému, ale také aktivní přístup k samotnému řešení, například návrhy vylepšení podnikových procesů a podobně.

Zkuste porovnat situaci se zahraničním trhem?

I když je trh u nás hodně vyspělý a co se týče saturace určitě porovnatelný se zahraničím, z hlediska trendů a vývoje je z globálního hlediska velmi malý a je spíše v pozici následovatele trendů, než aby je určoval. Lokální dodavatelé proto budou vždy v určité nevýhodě oproti globálním poskytovatelům, kteří mají k dispozici zahraniční vývojové kapacity a jsou schopni poskytnout zákazníkům výhody nejnovějších technologií dříve. Specifikem České republiky je také komplikované legislativní prostředí, ve kterém dochází k neustálým změnám.

Čeho chce vaše firma dále dosáhnout na poli ERP?

V tomto roce plánujeme rozšířit řadu zákazníků, kteří využívají výhody našeho nejkomplexnějšího ERP řešení Epicor 9 a to zejména v oblastech strojírenství, elektrotechniky a automobilového průmyslu. Lokalizovanou verzi tohoto řešení, které již ve světe získalo množství ocenění, jsme u nás představili minulý rok a momentálně se již implementuje u prvního českého zákazníka. Tento systém podporuje prakticky každý operační systém – od Windows přes Unix až po Linux a zajišťuje přístup prostřednictvím jakéhokoli připojení klienta nebo typu zařízení.

Sdílejte
Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Ostatní příspěvky

erp

Začlenění ERP do celkové podnikové strategie

ERP je podnikový informační systém, který integruje oblasti v podniku související s výrobní činností, zpravidla jde o zásobování, prodej, fakturaci, distribuci, účetnictví

Kategorie BLOGU

Nejčtenější články