Máte dotaz? Volejte
8:00 – 18:00
Můžeme poradit?
Napište nám

Trendy 2021: nové modely IT a bezpečnost jako služba

Loňský rok položil základy některým trendům, ze kterých již není cesty zpět. Jedním z takových bude v roce 2021 akcelerující přechod podniků a organizací na nové modely využívání informačních technologií ve formě služby, namísto nákupu a provozování vlastní IT infrastruktury.

Budeme svědky rozšiřování nabídky obvyklých IT služeb směrem k sofistikovanějším a komplexnějším službám typu kybernetické bezpečnosti. Stále více firem si tváří v tvář koronavirové epidemii a množícím se kybernetickým rizikům uvědomuje, že svou IT bezpečnost raději svěří do rukou profesionálů.

Nákup IT nebo „jako služba“?

Tradiční model využívání IT spočívá v nákupu hardwaru a softwaru, jeho implementaci a zprovoznění. Následně je třeba starat se o údržbu celého systému, jeho aktualizace, licencování a řešení chyb a výpadků. Tento model je náročný jak finančně z pohledu vysokých nákladů na nákup a nasazení IT, tak z pohledu provozování i personálně a organizačně.

Nový model využívání IT je postaven na nákupu služeb od poskytovatelů řízených služeb (MSP), kteří veškerou potřebnou infrastrukturu si pořídí sami a následně prodávají formou IT služeb svým zákazníkům za pravidelný měsíční poplatek, jež zahrnuje náklady na hardware, software i údržbu. Protože zpravidla poskytují svou infrastrukturu více koncovým zákazníkům, jsou náklady na tyto služby obvykle nižší než celkové náklady na vlastnictví a provoz vlastní infrastruktury v rámci společnosti. Nejobvykleji využívané jsou dnes služby pro správu a monitoring IT, zálohování či provozování cloudových podnikových aplikací – nakonec jedním z nejznámějších průkopníků tohoto modelu byla např. firma Salesforce.com, která dodává CRM aplikaci jako službu. Z odvětví mimo IT lze zmínit služby Netflix či Spotify, kde film ani hudbu nevlastníte, ale „pronajímáte“ si v rámci pravidelného poplatku.

Fakt, že stále více organizací se spoléhá na služby MSP poskytovatelů na úkor vlastního IT, ilustruje i průzkum společnosti SolarWinds MSP, která těmto poskytovatelům dodává software pro vzdálenou správu a monitoring. Průzkum konstatuje, že prodejci IT řešení mají stále větší podíl na celkovém obratu z prodeje IT služeb na úkor prodeje hardwaru a softwarových licencí. Průměrný evropský IT prodejce dosáhl v roce 2019 již 37% podílu příjmů z IT služeb na celkovém obratu, a dále roste.

Mezi nejpopulárnější řízené služby patří správa zařízení, serverů a podnikových sítí, dále elektronická pošta jako služba, hostované zálohování a úložiště, či spolupráce a sdílení souborů. Jedním z hlavních důvodů rozšíření IT služeb je zvyšující se technická dokonalost a s tím spojené rostoucí možnosti automatizace rutinních činností, které ve finále vedou ke zvyšování obchodní efektivity – jak na straně poskytovatelů, tak koncových zákazníků.

Přínosy automatizace v rámci IT služeb

Společnost SolarWinds MSP identifikovala několik klíčových výhod automatizace IT služeb.

Lepší produktivita techniků – Údržba IT infrastruktur spotřebovává velkou část pracovního času techniků, takže se zaměřují na automatizaci co nejvíce opakujících se procesů. Jednou z nejsnáze automatizovatelných činností je preventivní údržba jako např. čištění desktopových zařízení od dočasných souborů a dalších nepotřebných dat, jehož manuální provádění zdržuje od důležitějších a produktivnějších úkolů. Automatizace těchto činností ve formě IT služby velmi ulehčují organizacím a jejich personálu a zvyšují produktivitu.

Vyšší dostupnost systémů – Protože zákazníci potřebují mít své systémy v neustálém provozu, hlavním úkolem řízených služeb je minimalizovat jejich výpadky. Pokud již k výpadkům dojde, úkolem techniků je provést softwarový či hardwarový reboot, což je opět velmi jednoduchý a rutinní úkol. Jejich automatizací s pomocí „samo-opravných“ funkčností v rámci IT služby lze maximalizovat dostupnost kritických podnikových systémů.

Jednoduché přidávání dalších služeb – Ačkoliv je automatizace vnímána jako nástroj k ulehčení technických úkolů, lze ji využít i ke snadnému rozšiřování na další IT oblasti. Jakmile se např. podaří automatizovat údržbu a obnovu funkčnosti systémů, lze automatizované procedury aplikovat i na další služby v oblasti ochrany dat, e-mailů, patch managementu atd. a zejména v situacích, kdy je důležitá rychlost reakce.

Okamžitý přehled o IT infrastruktuře – V rámci poskytovaných služeb jsou zpravidla dodávány automaticky generované manažerské, bezpečnostní reporty, zprávy o stavu záloh, softwarových aktualizacích a helpdeskových požadavcích, které poskytují aktuální přehled o stavu a výkonnosti IT podpory.  Lepší informovanost pomáhá předcházet výpadkům IT a negativním následkům na byznys.

Řešení nedostatku IT pracovníků – Úzkým místem IT oddělení v podstatě každé organizace je nedostatek zkušených IT administrátorů. Ti zbývající nestačí zvládat veškeré úkoly, což může vést k bezpečnostnímu ohrožení a nakonec až výpadkům kritické infrastruktury. Díky automatizaci vybraných činností s pomocí IT služeb se mohou IT pracovníci věnovat strategickým úkolům a není nutné najímat další personál.   

IT bezpečnost jako služba

Aktuální nabídka poskytování „IT as a service“ je dnes velmi široká a teoreticky umožňuje organizacím nemít vůbec žádné vlastní IT a vše provozovat formou dodávaných IT služeb. Na druhou stranu existují zase organizace, které využívají výlučně jen své vlastní systémy, ze zřejmých důvodů typicky banky.  V reálném životě ale jde většinou o jakýsi mix interních systémů a externích IT služeb, které s rostoucí vyspělostí a potřebami zvyšují svůj podíl na provozování komplexní infrastruktury. 

Takto se v poslední době začíná prosazovat také IT bezpečnost jako služba, kterou si donedávna drtivá většina podniků držela pod pokličkou v důsledku určitých obav svěřit bezpečnost svých dat třetím stranám. Avšak skutečnost, že důležitá data uložená na vlastních IT infrastrukturách jsou ve větším nebezpečí než data uložená u profesionálních poskytovatelů služeb, změnila pravidla hry a po službách IT bezpečnosti je stále větší zájem.  

Například nedávno uvedená integrovaná a automatizovaná architektura Acronis Cyber Protect Cloud umožňuje poskytovat komplexní ochranu dat díky kombinaci proaktivního, aktivního a reaktivního přístupu:

  • Proaktivní ochranu proti provozním výpadkům poskytuje hodnocení zranitelností a patch management, odstraňování malwaru ze záloh, kontrola pevných disků, a záplatování záloh k ochraně před opakovaně se objevujícími infekcemi;
  • Aktivní ochranu před hrozbami nabízí kontinuální ochrana dat, obrana proti virům, ransomwaru a cryptojackingu v reálném čase, a ochrana agentů a zálohovacího úložiště;
  • Možnosti reaktivní ochrany zahrnují integrovaná obnova po havárii, úložiště metadat pro forenzní vyšetření incidentů a schopnost spolupráce s dalšími bezpečnostními řešeními.

Sdílejte
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Ostatní příspěvky

Malware

Mladé generace bezpečnost neřeší. Omyl!

Denně internetem bloudí desítky tisíc virů a červů, kteří čekají na svou příležitost. Mladí uživatelé se domnívají, že jejich bezpečnost dostatečně zajišťují

Kategorie BLOGU

Nejčtenější články