Máte dotaz? Volejte
8:00 – 18:00
Můžeme poradit?
Napište nám

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Dle znění zákona o ochranu osobních údajů a dat - GDPR

Zaškrtnutím pole “Souhlasím se zpracováním osobních údajů” vyjadřuji a uděluji dobrovolně souhlas se zpracováním svých osobních údajů ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a dle ust. § 2 písm. f) zák. č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, společnosti SEVITECH CZ s.r.o., se sídlem Na Pankráci 1724/129, 140 00 Praha 4, IČO:  07081561, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, pod spisovou značkou C 294361 (dále jen „správce“).

Rozsah zpracování

Zpracování Vašich osobních údajů probíhá v rozsahu jméno a příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo, a jiné personifikované údajů, jakými jsou např. autentizační údaje.

Účely zpracování

Zpracování Vašich osobních údajů probíhá za účelem marketingových a obchodních aktivit správce, včetně šíření obchodních sdělení týkajících se jeho produtků či služeb, dále za účelem přímého marketingu, zejména zasílání neadresných obchodních sdělení, včetně užití elektronických prostředků komunikace, provádění průzkumu a vyhodnocení trhu, zařazení do marketingové databáze pro přímý marketing, provádění segmentace (profilování) za účelem cílení marketingu naší společnosti.

Doba zpracování

Zpracování Vašich osobních údajů probíhá po dobu nezbytně nutnou, maximálně však 3 roky ode dne udělení Vašeho souhlasu.

Příjemci zpracování

Vaše osobní údaje mohou být za výše uvedenými účely předávány dalším příjemcům v roli správců a zpracovatelů. Těmito subjekty mohou být příjemci, zejména osoby zapojené do procesu obchodní a marketingové komunikace, osoby zajišťující poštovní a emailové rozesílky, a další smluvní pozdpracovatelé správce. Předání osobních údajů se děje vždy jen na základě řádně podepsané smlouvy o zpracování osobních údajů.

Vaše práva

  • Jsem si vědom toho, že tento souhlas s uchováváním, resp. se zpracováním údajů, udělený v souladu se  zákonem o zpracování osobních údajů a zákonem o některých službách informační společnosti, je dobrovolný, a že tento svůj souhlas mohu kdykoliv odvolat. Odvolání souhlasu musí být vůči společnosti SEVITECH CZ s.r.o. učiněno písemně na emailovou adresu pověřence pro ochranu osobních údajů: pavel.wonesch@sevitech.cz.
  • Po celou dobu zpracovávání osobních údajů máte k Vašim osobním údajům přístup, máte právo na podání námitky či jejich opravu, a další práva, tak jak je uvedeno v Zásadách zpracování osobních údajů na našich webových stránkách sevitech.cz, kde jsou uvedeny všechny podrobnosti zpracování osobních údajů.
  • Pokud budete chtít svůj souhlas odvolat, nebo máte-li na správce jakoukoliv otázku nebo požadujete uplatnění některého výše zmíněného práva, můžete se obrátit na správce prostřednictvím elektronické pošty, tj. doručením e-mailu na adresu pověřence pro ochranu osobních údajů: pavel.wonesch@sevitech.cz.