Máte dotaz? Volejte
8:00 – 18:00
Můžeme poradit?
Napište nám
Software ESKO GDPR
Součástí každé úspěšné společnosti je profesionální softwarové vybavení, a to napříč celou firmou.

Nepodceňte bezpečnost vaší firmy a kontaktujte nás.

Nechte nám na vás kontakt a obratem se s vámi spojíme.

Software ESKO GDPR

Ochrana osobních údajů GDPR
Řídí evidenci informačních systémů
Vede seznamy zaměstnanců, oprávněných a zodpovědných osob
Vzory smluv kompletní bezpečnostní dokumentace

Kybernetická bezpečnost v organizaci

Posouzení vlivu pro jednotlivé zpracovatelské činnosti

Management bezpečnostních incidentů

Posouzení vlivu – DPIA (Data Protection Impact Assessment)

O produktu ESKO GDPR:

Je nám jasné, že problematice ochrany OU nerozumíte, jako auditoři, kteří se této problematice věnují více než 13 let. Proto jsme náš software naprogramovali tak, jako bychom stáli vedle Vás. Při instalaci si můžete zvolit jeden konkrétní typ organizace (nebo žádný, tehdy máte k dispozici čistý software).

Modul GDPR obsahuje předvyplněny dynamické databáze dat podle zaměření organizace, tedy:
ÚČETNÍ KANCELÁŘ, FIRMA, OBEC, ŠKOLA, ÚŘAD, HOTEL, REALITY, mediace a další

Pokud si při instalaci zvolíte svůj vzor organizace v databázích se Vám objeví podrobně zpracovány a vyplněny data – zpracovatelské smlouvy, účely zpracování, právní základy, rozsah os. údajů a dokladů a jiné. Vy už doplňujete pouze informace, které jsou Vám dobře známé – Vaše oprávněné osoby, prostředky zpracování a jejich umístění (hardware, software, kanceláře, místnosti atd.), Ochranné opatření, zpracovatelské operace, zprostředkovatelů, přičemž údaje si pohodlně vybíráte z bohaté nabídky naplněných číselníků. Software je elektronickým záznamem o zpracovatelských činnostech podle zákona č. 110/2019 sb. o zpracování osobních údajů, nahrazuje papírovou dokumentaci, vede evidence a je vždy aktuální, proto se softwarem bude Vaše organizace vždy GDPR READY.

Výstupy – sestavy

 • Záznam o zpracovatelských činnostech
 • Záznam o poučení oprávněné osoby
 • Hromadný záznam o poučení OO
 • Odpověď dotčené osobě
 • Souhrnná evidence záznamů incidentu
 • Hlášení na Úřad pro ochranu osobních údajů
 • Export údajů – Vazby posouzení dopadů

Bezpečnostní dokumentace

 

Systém obsahuje následovné vzory bezpečnostní dokumentace:

 1. Vzor – Informační povinnost
 2. Popis bezpečnostních opatření
 3. Vzor zprostředkovatelské smlouvy
 4. Vzor poučení o právech dotčených osob
 5. Vzor souhlasu se zpracováním osobních údajů
 6. Vzor záznamu o zpracovatelských činnostech
 7. Vzor záznamu o poučení oprávněné osoby


 1. Vzor sdělení provozovatele o pověření ZE výkonem dohledu nad ochranou OÚ
 2. Vzor formulace ve smyslu GDPR – šifrování dokumentů
 3. Vzor udělení souhlasu DO při agendě žádosti do zaměstnání
 4. Vzor zpochybnění zpracovávání osobních údajů dotyčnou osobou
 5. Vzor žádosti o vymazání osobních údajů dotyčné osoby

Čím je software ESKO GDPR výjimečný:

 • Jako jednoduchý software s intuitivním ovládáním řídí všechny požadované evidence informačních systémů (agend)
 • Obsahuje množství doplňujících informací
 • Řídí management bezpečnostních incidentů spolu s generováním hlášení pro dotčené osoby
  i dohlížitele
 • Generuje konkrétně formulované odpovědi dotyčným osobám z jednotlivých agend
 • Vede si seznamy zaměstnanců, oprávněných a odpovědných osob a také seznamy
  dotčených osob spolu s archivem souhlasů dotčených osob
 • Poskytuje prostřednictvím zprostředkovatelské licence sofistikovaný dohled a určení
  bezpečného ošetření pro všechny zprostředkovatele a jeho oprávněné osoby a množství dalších funkcí
 • Ze softwaru lze tisknout sestavy a jednotlivé dokumenty
 • Umožňuje snadné vyhledávání a také indexování přístupů k údajům
 • Zároveň obsahuje ve svých záložkách vzory bezpečnostní dokumentace, souhlasů
  dotčených osob, pověření oprávněných osob, vzory smluv se zprostředkovateli
 • V kapitole školení máte k dispozici školení pro oprávněné osoby v PPTX formátu, podklad pro
  interní audit a kompletní legislativu

Další výhody ESKO GDPR:

 • Na Vaši licenci jsou pravidelně posílány všechny změny a upgrade softwaru autorů tak, abyste nezanedbali žádnou změnu v zákonech týkajících se ochrany OÚ;
 • Jako vlastník uživatelských práv máte zároveň poradenství a podporu odpovědné osoby resp. auditora informační bezpečnosti jako autorů aplikace
 • ESKO GDPR Vám nedodáme jako prázdný software, který byste museli pracně naplňovat. Bude už obsahovat předvyplněny informační agendy- zejména mzdovou a personální agendu, účetnictví, došlou a odeslanou poštu, BOZP a PZS, registraturu a jiné agendy, zároveň předpřipravenou bezpečnostní dokumentaci s příslušnými bezpečnostními opatřeními spolu s vysvětlením při implementaci
 • Máte možnost si vybrat z obsáhlé databáze agend pro jednotlivé typy provozovatelů – povinných osob.se
 • Import dat Přes import dat můžete přenášet údaje z externích databází systému ESKO GDPR nebo ze mzdových a personálních systémů, nebo z externích systémů přes Excel.
 • Systém upozorňuje na zprávy z informačního servisu (např. nové metodické pokyny z Úřadu na ochranu OÚ, nové služby, aj.)
 • Informace o přehledu a statistikách – počet incidentů, počet záznamů k incidentům, počet nevyřízených žádostí, aj.
 • Monitoring monitoruje, jak a kdo nakládal v aplikaci s osobními údaji. Logy jsou nastaveny pouze při vstupu k osobním údajům zaměstnanců, t. j. při přihlášení do číselníku zaměstnanců. Na vyžádání je možné rozšířit monitoring na jakoukoliv aktivitu. 

Proč produkt ESKO GDPR využívat:

 • 13 let zkušeností a 5 let vývoje softwaru
 • Splnění všech povinností při ochraně  osobních údajů i včetně změn
 • Systémové řízení ochrany citlivých  aktiv s výstupy pro kontrolní orgán
 • Tisíce spokojených zákazníků v ČR a SR, (ve verzi ISSR pro státní správu) ho používá i Úřad pro ochranu Osobních  údajů, Finanční správa ČR a mnozí další
 • Trvalá podpora auditorů včetně garantovaného update softwaru
 • Škálovatelnost od malé firmy a obce až po korporaci
 • Skvělá cena

FUNKCIONALITA A PREZENTACE PRODUKTU ESKO GDPR

Představení produktu  ESKO GDPR:

 • Nastavení firem, společností a aktualizace software
 • Interní automatizovaný audit pro systém OOÚ
 • Vzory školení pro oprávněné osoby, e-learning
 • Legislativa a metodické pokyny a legislativní požadavky
 • Číselníky a zpracovatelské operace, evidence účelů číselníku
 • Ochrana osobních údajů a jak s ní pracovat
 • Metodika oprávnění a zodpovědnosti jednotlivých uživatelů

Návody a pomoc s nastavením ESKO GDPR

 • Test proporcionality
 • Evidence odpovědnosti  osob a uživatelů
 • Audit v modulu ESKO GDPR
 • Žádosti do zaměstnání a likvidace OU
 • Popis aplikace a vazeb mezi jednotlivými prvky
 • Management bezpečnostních incidentů
 • Evidence kamerových a monitorovacích systémů

Jsme tu pro vás ...

cloud-helpdesk-podpora
Kontakt
Zanechte nám prosím Vaše kontaktní údaje