DPO
Poskytování služeb pověřenec pro ochranu osobních údajů

Nepodceňte bezpečnost vaší firmy a kontaktujte nás.

Nechte nám na vás kontakt a obratem se s vámi spojíme.

DPO – pověřenec pro ochranu osobních údajů GDPR

V souladu s evropským nařízením o ochraně osobních údajů GDPR, které vstoupilo v účinnost 25.května 2018, mají společnosti nově povinnost jmenovat pověřence DPO (Data Protection Officer). Pověřenec může být přímo zaměstnancem společnosti nebo jeho činnost lze outsourcovat. Na základě dlouholetých zkušeností našich auditorů a realizaci více než 100 projektů, Vám tuto službu dokážeme zajistit na té nejvyšší úrovni, přesvědčte se sami a kontaktujte nás.

Hlavním úkolem DPO je monitorování souladu zpracování osobních údajů s povinnostmi vyplývajícími z nařízení, provádění interních auditů, školení pracovníků a celkové řízení agendy interní ochrany dat.

Kdo musí jmenovat pověřence

Povinnost pověřence jmenovat nastává ve třech případech, pokud:

 1. Zpracování provádí orgán veřejné moci či veřejný subjekt (s výjimkou soudů),
 2. Hlavní činnosti správce nebo zpracovatele spočívají v operacích zpracování, které vyžadují rozsáhlé pravidelné a systematické monitorování občanů,
 3. Hlavní činnosti správce nebo zpracovatele spočívají v rozsáhlém zpracování zvláštních kategorií údajů nebo osobních údajů týkajících se rozsudků v trestních věcech a trestných činů.

Náplň práce našeho pověřence:

 • Poskytuje informace a poradenství organizacím a zaměstnancům, kteří provádějí zpracování, o jejich povinnostech podle obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení“).
 • Monitoruje soulad s tímto Nařízením a s koncepcemi organizace v oblasti ochrany osobních údajů, zvyšuje povědomí a odbornou přípravu pracovníků zapojených do operací zpracování a souvisejících auditů, včas informuje o všech změnách v této oblasti.
 • Poskytuje poradenství na požádání, pokud jde o posouzení vlivu na ochranu osobních údajů, a monitoruje jeho uplatňování podle článku 35 Nařízení.
 • Spolupracuje s dozorovým úřadem.
 • Působí jako kontaktní místo pro dozorový úřad v záležitostech týkajících se zpracování osobních údajů, včetně předchozí konzultace podle článku 36, a v případě potřeby konzultuje s dozorovým orgánem veškeré další důležité otázky spojené s osobními údaji.
 • Rozvíjí procesy a postupy pro hlášení narušení osobních údajů a přijímá nezbytná opatření k informování příslušných zúčastněných stran tak, jak ukládají články 33 a 55 Nařízení.
 • Poskytuje doporučení organizaci, pokud jde o informování a přístup subjektů údajů k osobním údajům podle článků 13 až 15 Nařízení.
 • Podpora správci nebo zpracovateli při zajištění souladu organizace s GDPR
  • Doporučení a kontrola činností zpracování
  • Poradenství správcům a zpracovatelům o jejich povinnostech
  • Monitoring souladu s nařízením GDPR a souvisejícími předpisy a součinnost při periodickém auditu ochrany osobních údajů
  • Komunikace s dozorovými orgány a vedení konzultací (kontaktní místo pro dozorový orgán)
  • Kontaktní místo pro subjekty osobních údajů
  • Právní poradenství a podpora
  • Správa GDPR evidence
  • Monitoring legislativního vývoje

Proč právě s námi:

 • Vlastní team DPO pracovníků, auditorů a manažerů kybernetické bezpečnosti.
 • Více než 100 realizovaných auditů u firem napříč různými segmenty a obory podnikání, implementace a outsourcing DPO ve státních podnicích, městech a obcích.
 • Podpora pro DPO outsourcing až 24/7/365.
 • Kontaktujte nás a najdeme řešení DPO přímo na míru Vašim potřebám a financím.

Nepodceňte bezpečnost vaší firmy a kontaktujte nás.

Nechte nám na vás kontakt a obratem se s vámi spojíme.