Seznam modulů CRM

ESKO CRM je modulární systém, lze tedy měnit jeho funkcionalitu.

IDENTIFIKACE UŽIVATELE

 • Vlastní linky
 • Vlastní loga

STŘEDISKA

 • Možnost více obchodních subjektů

NÁPOVĚDA

 • Plovoucí nápověda pro práci v aplikaci

ODKAZY

 • Důležité odkazy

MANAŽERSKÁ NÁSTĚNKA

 • Vyhledávání
 • Aktuality
 • Obchodní případy tento měsíc
 • Graf otevřené OP dle obchodníka
 • Forecast na aktuální měsíc
 • Obchodní případy dle stavu a hodnoty
 • Zákazníci dle statusu
 • Úprava nástěnky na míru – hrazená

NÁSTĚNKA OBCHODNÍKA

 • Vyhledávání
 • Aktuality
 • Aktivity dnes
 • Neuzavřené úkoly
 • Nevyřízené požadavky
 • Události dnes
 • Graf Moje pipeline
 • Graf Moje portfolio
 • Aktuální obchodní případy
 • Úprava nástěnky na míru – hrazená

KALENDÁŘ

 • Interní kalendář aplikace

ADRESÁŘ

 • Detail
 • Sety obchodních případů
 • Obchodní případy
 • Kalkulace
 • Smlouvy
 • Ceníky
 • Aktivity
 • Úkoly
 • Požadavky
 • Customer sevice – uživatel
 • Reklamace
 • Export dat
 • API pro externí aplikace dle požadavku – hrazené

KONTAKTNÍ OSOBY

 • Adresář kontaktních osob s pozicemi
 • Export dat

PŘEHLEDY DAT MODULŮ

 • Základní přehledy – souhrny dat modulů

PROVIZE

 • Zprostředkovatel
 • Obchodník
 • Provizní nastavení dle požadavku – hrazené

KPI

 • Vlastní nastavení KPI – hrazené

FAKTURACE

 • Informativní
 • Aktivní
 • API do účetního programu – hrazené

POKLADNA

 • Základní
 • Trezor

SKLADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

 • Karty produktů
 • Skladové karty
 • Inventury

PRODUKTOVÝ KATALOG

 • Základní pro obchodní případ
 • Vícepoložkový pro obchodní případ
 • Specifické vlastnosti produktu – hrazené
 • Prodej – Forecast
 • Prodej – Počet obchodních případů
 • Prodej – Počet uzavřených smluv
 • Prodej – Úspěšnost prodeje
 • Prodej – Produktové řady – prodej
 • Aktivity – Denní aktivity
 • Aktivity – Schůzky
 • Aktivity – Kontaktní historie
 • Zákazníci – Obrat zákazníků
 • Zákazníci – Počet zákazníků
 • Management – Pravidelné výnosy
 • Management – Report (na míru) – hrazené
  jednorázová úhrada
 • Management – Analýza výnosů (na míru) – hrazené

KAMPANĚ

 • E-mailová
 • Telefonní
 • Rozesílka
 • Výběr dle požadavku – hrazené

CSI

 • On-line formuláře spokojenosti zákazníka

INTRANET ZÁKLADNÍ

 • Aktuality
 • Uživatelé
 • Dokumenty
 • Kniha jízd – automatická – hrazené nastavení

INTRANET FIREMNÍ

 • Aktuality
 • Uživatelé
 • Fotožurnál
 • Videožurnál
 • Bonusový program pro zaměstnance – hrazené
  jednorázová úhrada
 • Marketing – objednávka reklamních předmětů
 • Řízení pracovních prostředků zaměstnanců
 • Rezervace zasedacích místností
 • Rezervace služebních automobilů
 • Dokumenty
 • Objednávka obědů

ROLE - práva

 • Globální role
 • Základní role Manažer / Obchodník / Asistent
 • Role dle přání na míru – hrazené

FUNKCE

 • Exporty
 • Automatické e-maily
 • Upozornění na nástěnce
 • Sledování Time – line
 • Sledování přístupů
 • Odeslání nabídky zákazníkovi z OP
 • Sledování vybraných změn – hrazené
 • Eskalace (na míru) – hrazené
 • Hromadný přesun zákazníků mezi uživateli

FIREMNÍ WEB

 • Administrace webu (na míru) – hrazené

ROZŠÍŘENÍ - hrazené

 • Funkční moduly dle požadavku
 • Mobilní rozhraní části aplikace
 • API pro externí aplikace (na míru)
 • Automatické sestavení dokumentů
 • Automatické výpočty
 • Speciální reporty
 • Exporty dle požadavku
 • Více jazyků

ADMINISTRACE

 • Aktuality
 • E-mailové podpisy pro Kampaně
 • Automatické e-maily na klienty
 • Kategorie zákazníků
 • Kategorie kontaktních osob
 • Obory zákazníků
 • Produkty – základní
 • Regiony – obchodní
 • Segmenty zákazníků
 • Stavy obchodních případů
 • Střediska (různé společnosti, různé produkty)
 • Typy obchodních případů (akvizice, retence ..)

Ukázka detailu zákazníka ze systému ESKO CRM:

Základní stavební kameny ESKA CRM jsou:

 • řízení obchodního vztahu s vašimi zákazníky
 • řízení procesů i obchodního týmu
 • reporting
 • on-line workflow (schvalování)
 • zákaznická péče
 • plánování a provizní systém
 • řízení servisu
 • marketingové aktivity – kampaně (emailing)

Udržujte vztah se svými zákazníky na profesionální úrovni!

Nechte nám na vás kontakt a obratem se s vámi spojíme.