Máte dotaz? Volejte
8:00 – 18:00
Můžeme poradit?
Napište nám
Návody a podpora produktu ESKO GDPR
Pro srozumitelnější a jednodušší práci s produktem ESKO GDPR jsme pro Vás připravili podrobné průvodce, které jistě oceníte při základních i pokročilejších úpravách.

ESKO GDPR, jak správně nastavit a pracovat s osobními údaji.

Představení produktu  ESKO GDPR:

 • Nastavení firem, společností a aktualizace software
 • Interní automatizovaný audit pro systém OOÚ
 • Vzory školení pro oprávněné osoby, e-learning
 • Legislativa a metodické pokyny a legislativní požadavky
 • Číselníky a zpracovatelské operace, evidence účelů číselníku
 • Ochrana osobních údajů a jak s ní pracovat
 • Metodika oprávnění a zodpovědnosti jednotlivých uživatelů

Nastavení zodpovědnosti v modulu GDPR:

 • Evidence uživatelské zodpovědnosti za zpracování osobních údajů a dat
 • Evidence interních a externích zaměstnanců a jejich členění
 • Nastavení zodpovědnosti IT a právních oddělění, participace na úkolové zodpovědnosti

Představení produktu  ESKO GDPR:

 • Nastavení firem, společností a aktualizace software
 • Interní automatizovaný audit pro systém OOÚ
 • Vzory školení pro oprávněné osoby, e-learning
 • Legislativa a metodické pokyny a legislativní požadavky
 • Číselníky a zpracovatelské operace, evidence účelů číselníku
 • Ochrana osobních údajů a jak s ní pracovat
 • Metodika oprávnění a zodpovědnosti jednotlivých uživatelů

Test proporcionality:

 • Podmínky pro zpracování osobních údajů a oprávněný zájem zadaný zákonem
 • Zpracování údajů z kamerových systémů 
 • Oprávněný či neoprávněný zájem jako orgán veřejné moci
 • Evidence a kontrola jednorázových vstupů 
 • Mzdová a personální agenta a její zpracování
 •  Vygenerování dokumentů pro test proporcionality

Audit v modulu ESKO GDPR:

 • Jak vytvořit automatizovaný audit pro ochranu osobních údajů 
 • Vyhodnocení aktiva, rizika, hrozby, zranitelnosti
 • Automatický tisk a zpráv o stavu auditu 
 • Jak nastavit tiskové sestavy pro tisk podrobných zpráv
 • Práce s přílohou k auditu a její vkládání
 • Podrobný výpis neshod a podrobné informace k jejich odstranění

Evidence souhlasů dotyčných osob:

 • Účely souhlasů a práce s ním
 • Evidence elektronické formy a způsoby, jak s ním zacházet
 • Udělení souhlasu pro marketingové účely a jejich editace

Žádost do zaměstnání a likvidace žádosti OU v modulu ESKO GDPR :

 • Jak vytvořit automatizovaný audit pro ochranu osobních údajů 
 • Vyhodnocení aktiva, rizika, hrozby, zranitelnosti
 • Automatický tisk a zpráv o stavu auditu 
 • Jak nastavit tiskové sestavy pro tisk podrobných zpráv
 • Práce s přílohou k auditu a její vkládání
 • Podrobný výpis neshod a podrobné informace k jejich odstranění

Personální bezpečnost v organizaci:

 • Export z podnikových systémů a import dat do ESKO GDPR
 • Evidence a druh školení jednotlivých zaměstnanců
 • Procesní role, kategorie a náplně zaměstnanců
 • Evidence práv a přístupů zaměstnanců v rámci společnosti
 • Osobní karty zaměstnanců a přehled o podrobných informacích, které informace o nich shromažďujeme

Seznam oprávněných osob a zprostředkovatelů:

 • Evidence funkčních pozic v rámci společnosti
 • Evidence seznamu procesů vnitropodnikových procesů
 • Přehled o poučení a evidence jejich obnovy
 • Tiskové šablony o záznamu poučení oprávněné osoby
 • Popis zpracovatelské agendy a její evidence 
 • Přehled o právních a legislativních záznamech
 • Podmínky zpracování osobních údajů
 •  

Popis aplikace a vazeb mezi základními prvkami v modulu ESKO GDPR:

 • Instalace produktu a forma podpory ze strany dodavatele
 • Co si připravit před spuštěním ESKO GDPR
 • Naplnění dat a podniková struktura z pohledu GDPR
 • Definice podnikových pravomocí a povinností
 • Sestavení dokumentové části a jaké informace, co mají a musí obsahovat
 • Oprávnění v rámci společnosti a vymezení jejich dosahu

Management bezpečnostních incidentů v ochraně osobních údajů:

 • Bezpečnostní incidenty v rámci kybernetické bezpečnosti
 • Evidence bezpečnostních incidentů a způsob jejich řešení
 • Definice zodpovědných osob, které mají pravomoc incident řešit
 • Detailní přehled o řešení incidentu

Kamerové monitorovací systémy v modulu ESKO GDPR:

 • Evidence kamerových systémů uvnitř i vně společnosti
 • Dokumentace pro zpracovávání záznamů kamerových systémů
 • Docházkový systém s identifikací kamerového systému a jak zacházet s osobními údaji
 • Forma a možnosti uchovávání záznamů z kamerových systémů
 • Oznámení o kamerových systémech a povinnost o jejich upozornění a oznámení
 • Informační povinnost

Ptejte se nám. Jsme tu pro vás ...

cloud-helpdesk-podpora